Pudle - historia

historia  » Pudle - historia

Pudle/Historia

Pudle uznawane są za najstarszą rasę psów. Jak żartobliwie twierdzi p. Zygmunt Jakubowski -Książe Polskiej Kynologii- "były od początku świata". Znany francuski rysownik Jan Effel w swojej historii stworzenia człowieka umieścił pudla już w raju. W katedrze SAINT SAUVEUR pochodzącej z XI/XI w średniowieczny artysta uwiecznił pudla w herbie.

Do dziś trwają spory o kraj pochodzenia rasy. Powszechnie przyjmuje się, że wywodzą się z Francji. W swojej domniemanej ojczyźnie rozpowszechniła się na dworze Ludwika XV. Za czasów Ludwika XVI zaczęto ją miniaturyzować. Pierwszym polskim pudlem wymienianym w źródle historycznym był BIELIK- ulubieniec królewicza Zygmunta ,późniejszego króla. Pupil Zygmunta Starego widnieje na pierwszym planie Matejkowskiego dzieła "Podniesienie dzwonu Zygmunta", za model posłużył artyście jego własny pudel.

Czasy wspaniałej kariery rasy przypadają na schyłek XIX i początek XX w. Wojna na krótko zatrzymała pochód pudla przez Europę. Na szczęście w 1948 grupa entuzjastów reaktywowała działalność Polskiego Związku Kynologicznego. Miłośnicy pudla, pokonując bariery polityczne, odtwarzali i propagowali rasę. Wśród tych entuzjastów był p. Zygmunt Jakubowski, który w swojej powszechnie znanej publikacji pt. "PUDLE" wymienia grono przyjaciół i wspomina:

"Uważaliśmy, iż pudle są idealnymi psami domowymi, łatwymi w hodowli i wychowie, a przy tym mającymi niepowtarzalny urok i wspaniały charakter. Wychodziliśmy z założenia, iż jest to idealne zwierzę, które nam, po obozach, tułaczkach, przyniesie radość, ukojenie, wierność i wszystko, co może dać człowiekowi obcowanie z psem. Nie było to łatwe. W opinii ówczesnych decydentów pudel był symbolem kapitalistycznego darmozjada, psiego paniczka" (w. Z. Jakubowski PUDLE Warszawa 1995 str. 17).

To dzięki takim wspaniałym ludziom z każdym rokiem rosła liczba pudli, od 2 wystawionych w 1948 do 126 w roku 1966 ! W latach 80 swą popularnością pudel plasuje się na czwartym miejscu po owczarkach, cocer spanielach i jamnikach. Potwierdzają tę opinię wykazy psów umieszczone w katalogach wystaw organizowanych w tamtych czsach. Niestety- gdy studiujemy współczesne katalogi liczba pudli spadła do ilości z lat powojennych. Mamy nadzieję, że już wkrótce stan ten ulegnie poprawie i pudel słynący z niebywałej inteligencji, wierności i szlachetności usposobienia stanie się niezastąpionym towarzyszem dziecięcych zabaw i przyjacielem dorosłych.

Facebook