KODEKS DOBROSTANU

czytelnia » KODEKS DOBROSTANU

KODEKS DOBROSTANU ZWIERZĄT (FAWC)

      Został powołany do życia w 1965 r. Formułuje pięć podstawowych warunków, jakie mają mieć zwierzęta. Oto one:

 1. Wolność od głodu i pragnienia.
 2. Wolność od urazów psychicznych.
 3. Wolność od chorób i bólu.
 4. Wolność od strachu i stresu.
 5. Wolność i prawo do wyrażania naturalnych zachowań.

 Obowiązują one wszystkich, którzy w jakiś sposób mają kontakt ze zwierzętami
        Fachowcy uznali je za niewystarczające i  póżniej rozszerzyli i szczegółowo zinterpretowali.
  Więc musimy uznać, że nasz pies ma prawo:

 •    bycia sobą                                                                                                                               -        
 •    wyboru i kontroli ; 
 •    wyrażania naturalnych zachowań;                                                                                       
 •    do zabawy;                                                                                                                           -            
 •    do prywatności i posiadania bezpiecznej sfery; 
 •    szczekać, biegać .        

 Źródło: Agnieszka Orłowska: NIE , Wydawnictwo EMG; Seria: Ktoś, nie coś,wyd. 2021r.
                                                                                                              
 Kodeks ten narzuca prawa i obowiązki właścicielom psów.       
 Dotyczy to również tzw. NABYWCÓW  zakupionego szczeniaka.
 Nie zdziw się ,jeśli w UMOWIE KUPNA-  SPRZEDAŻY PSA dowiesz się, co Cię obowiązuje: 
     Nabywca ma obowiązek zapewnienia nabytemu psu dogodnych warunków bytowych, odpowiedniej opieki weterynaryjnej, odpowiedniej przestrzeni życiowej, odpowiedniego wyżywienia, odpowiedniej ilości ruchu. Zaniedbanie tych obowiązków  skutkuje
prawem hodowcy do odebrania nabywcy psa bez zwrotu poniesionych kosztów.

Za zaniedbania uznaje się:

 • niedożywienie lub głodzenie psa;
 • zaniedbanie gospodarki witaminowo-mineralnej w okresie wzrostu psa i starości;
 • brak zapewnienia psu odpowiedniej ilości ruchu;
 • zapewnienia psu niedostatecznej przestrzeni życiowej;
 • stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;
 •  brak zapewnienia odpowiedniej opieki weterynaryjnej;
 • wykorzystanie psa do rozrodu poza organizacją FCI;

w przypadku złamania jakiego punktu podpisanej UMOWY.

                 Opracowane na podstawie UMOWY KUPNA- SPRZEDAŻY PSA.

Facebook