40-lecie apricota w Polsce

historia  » 40-lecie apricota w Polsce

Popularność rasy sprawiła, że jej miłośnicy ustawicznie pracują nad uzyskaniem nowych odmian. Wcześniejsze poszukiwania skupiały się nad uzyskaniem z pudla średniego psów różnych wielkości. W efekcie tych działań mamy cztery odmiany pudla: duży: (46 – 60 cm), średni: (36-45cm), miniaturowy: (29-35cm), najmłodszą toy: (poniżej 29cm). Współczesne eksperymenty zmierzają do uzyskania oryginalnych umaszczeń przy zachowaniu prawie niezmienionego, utrwalonego przed wiekami typu fizycznego i psychicznego. Rezultatem tych poszukiwań są odmiany różnych wielkości pudli o maści srebrnej i morelowej. Ta ostatnia uznana została przez FCI dopiero w latach 70 i wówczas pojawią się na ringach wystawowych. Na nieoficjalnych pokazach w Europie widujemy ciekawostki kolorystyczne - pudle red ( czerwone) i łaciate ( arlekiny). Należy spodziewać się, że kiedyś doczekamy się akceptacji tych nowych barw przez europejskie władze kynologiczne, zwłaszcza, że standard anglo - amerykański uwzględnia, obok znanych nam kolorów, szerdzą paletę umaszczeń pudli, np.: niebieski, szary, kremowy, mleczno-kawowy, red, cytrynowy. Czy są one trwałe i utrzymają się przez pokolenia? Pokaże czas.

Apricoty pojawiły się w Polsce 1972. Sprowadzone z Europy do Warszawy przez p. Elwirę Poniatowską dały początek tej odmianie. Pracę nad rasą prowadziły z dużymi sukcesami, nieistniejące hodowle: " EL - PO – WI", " de Torunio", "Piasek Pustyni". "Hebanowy Czar" oraz działające do dziś kenele: "Bon Ton" i Ivmates. W roku 1979 p. Iwona Teska ( "Iwmates" ) i p. Grabowski ( "Hebanowy Czar" ) sprowadzili z Niemiec dwie doskonałe miotowe siostry FLEUR i FARINĘ vom Vittenburgar Berg, czym przyczynili się do upowszechnienia i podniesienia eksterieru razy w Polsce. W roku 1981 do grona miłośników pudla morelowego dołączyła hodowla "Jantarowa Fuga", która opierała się na importach i kryciach zagranicą.

Nową erę rasy można datować od pojawienia się reproduktorów, które importowane do Polski w latach 80 zaczęły liczyć się na ringach i całkowicie zmieniły wizerunek "polskiego" apricota. Mówimy tutaj o Ch.Zw.Pl. GAGY HASCHY vom Schabernach (własność p. Iwony Urbanowskiej), Ch.Zw.Pl. DENNY ze Zimniku (własność Aliny Hajdasz) i Ch.Zw.Pl. AKIO ze Starčnej Truařy (własność Aliny Hajdasz). W latach 90 zbieramy sukcesy wcześniejszych poszukiwań kynologicznych kynologicznych zmiany polityczne w Europie sprawiają, że pojawiają się hodowle tworzące nowy rozdział pudla miniaturowego w Polsce.

A to już inna historia ….

Facebook